Privacy- en IT-diensten voor het onderwijs

Leveranciersonafhankelijke diensten voor directeuren en besturen van scholen en kinderdagverblijf-organisaties, die willen besparen op een IT-directeur in loondienst en/of een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Handboek Privacy en IT - een onderwijsvoorbeeld

Auteur: Robert Zondervan, CIOforum. Nu ook te bestellen via Amazon: ISBN-13, 978-1724306920, €21.40, Nederlandstalige paperback:

Boek Robert voor een privacypresentatie

Presentaties voor bijvoorbeeld een interactieve workshop op een studiedag met een onderwerp naar keuze zoals 'Wat moet jij doen voor privacybescherming?'. Een sessie waarin vragen en oplossingen voor het onderwijs aan de orde komen.

Dienst Functionaris Gegevensbescherming

Onderwijs- en kinderopvangorganisaties houden grootschalig informatie bij over gedrag en ontwikkeling. Daarom is een ervaren Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) verplicht. Het gaat om bijzondere persoonsgegevens, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens bijzonder alert is. U kunt met onze FG-dienst profiteren van ervaring, kennis en oplossingen van organisaties uit dezelfde branche bij het invoeren en onderhouden van het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voorbeelden van efficiënt hergebruik, die tegelijkertijd kwaliteitsverhogend en kostenbesparend zijn:

 • Aanleveren van teksten voor verplichte publicaties, bijvoorbeeld op de website, zoals privacyreglementen, recht op inzage en wissen, contactgegevens voor privacyvraagstukken en avg-aanpassingen voor inschrijfformulieren, zoals toestemmingen
 • Maken en bijhouden van een lijst met wie gegevens gedeeld mogen worden met aandacht voor rechtmatigheid en doelbinding
 • AVG-beoordeling en maken van een lijst met toegestane apps en tools in de klas of een groep
 • Workshops en vragenlijsten voor de verplichte jaarlijkse avg-risicoanalyses en privacybewustwording

Robert Zondervan is een gecertificeerde privacymanager. Zijn ervaring als IT-programmamanager en Master in ICT Enterprise Architectuur zijn een ideale combinatie voor het opzetten en bijhouden van uw privacyraamwerk.

Audits door Accountants en Raden van Toezicht

Bij al onze referenties wordt ook gerapporteerd aan accountants en Raden van Toezicht, die blij zijn met de risico- en boeteverlagende aanpak van privacybescherming.

Voorbeelden van waardevolle services in onze FG-dienst:

 • Vraagbaak voor uw organisatie
 • Invullen van de meldplicht datalekken
 • Bijhouden van een verwerkingsregister
 • Controleren van verwerkersovereenkomsten, bijvoorbeeld op aansprakelijkheid

De CIPM-certificering bij de International Association of Privacy Professionals (IAPP) houdt ook in dat er jaarlijks studiepunten verdiend moeten worden. Robert is ook lid van de beroepsvereniging NGFG, het Nederlands Genootschap van Functionarisen voor de Gegevensbescherming.

IT-strategie en IT-transformatie

Bestel het boek 'Bestuur uw IT' van Robert Zondervan (zie ook hieronder) met daarin de uitleg hoe de meest waardevolle IT-investeringen worden gekozen en geïmplementeerd volgens zijn 5-stappenplan, het AMORT-systeem:

Nederlandstalige paperback, ISBN 9789463183604 €20,00

Hoe kan CIOforum helpen?

CIOforum combineert ruime ervaring en kennis om leveranciersonafhankelijk IT-advies te kunnen geven over:

 • Het aanpakken van ergernissen, problemen of uitdagingen
 • Besparing door te kijken naar de meest waardevolle keuzen voor nieuwe investeringen, werkplekken en inkoop met de juiste prijzen en invulling van uw voorwaarden
 • Risicobeperking door het verbeteren van het privacyraamwerk, IT-beschikbaaarheid en continuïteit, bijvoorbeeld door te gaan werken in de Cloud
 • Efficiencyverbetering, bijvoorbeeld door IT aan te laten sluiten bij uw processen, hulp bij keuze en aansturen van een leverancier of systeem

Producten voor het maken van een IT-roadmap

De producten die CIOforum biedt om deze voordelen te realiseren zijn gebaseerd op ons AMORT-systeem, de eerste letters van de volgende vijf fasen:

 • Assessment
  • De assessment kan in allerlei vormen plaatsvinden. Een buitenkans voor u is bijvoorbeeld de gratis ICT Quick Scan dienst op een CIOForumavond samen met het KNVI, Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatici, voor non-profit-organisaties. Daar ontmoet u leden met allerlei expertises. Wilt u overleggen over deze en andere mogelijkheden, neem dan contact op met rzondervan@cioforum.nl
 • Masterplanning
 • Ordervoorbereiding
 • Realisatie
 • Transfer naar gebruikers, servicedesk, onderhoud en support

IT-Programmamanagement

Voor het opzetten van een aanbesteding, een programma van eisen, op basis van prestatie-inkoop zoals te lezen is in de boeken van Robert Zondervan: 'Bestuur uw IT' en 'TOGAF & COBIT Light', waarin ook het AMORT-systeem wordt toegelicht.

Boek 'Bestuur uw IT'

Het boek bespreekt het AMORT-systeem, voor directeuren, eigenaars en bestuurders zonder IT-expertise. AMORT slaat niet alleen op de eerste letters van de vijf stappen, maar ook op een vaak voorkomende investeringstrigger: 'amortization', ofwel afschrijving van uw huidige systeem.

254 pagina's. Auteur: Robert Zondervan. Nederlandstalige paperback, ISBN 9789463183604 €20,00

Aanbevelingen voor Bestuur uw IT

Prof. dr. Wim Van Grembergen, University of Antwerp (UA):
Niet alleen geschikt voor directeuren, eigenaars en bestuurders zonder IT-expertise, maar ook voor IT-managers die hun services aan de eigen organisatie willen verbeteren: Zorgen dat IT meerwaarde biedt, dat de organisatie profiteert van efficiency van Cloud en managed services. Voorkomen dat IT doet wat zij zelf wil, dat zij risico's zelf neemt. Een waardevol document.

dr.lec. Barry Derksen, bestuurder bij ISACA:
Dit boek geeft de essentie weer van de mix tussen management- en architectuurprocessen. Via een pragmatische aanpak beschrijft het AMORT-systeem een minimale baseline tussen COBIT en TOGAF. De lijsten met aandachts-punten vormen een ideale referentie voor het verbeteren van de IT-processen, het creëren van waarde voor de organisatie en het voorkomen van verspillingen.

Prof. em. dr. Aimé Heene, Ghent University:
'De breedte van de thema's en de diepte waarmee ze worden behandeld maakt van het boek een indrukwekkend geheel. In dit boek zullen ongetwijfeld vele managers hun gading vinden. De heel praktische benadering van een en ander zal zeker in de smaak vallen bij het beoogde lezerspubliek. Langs de praktijkkant kan je het werk ook zeker "gevalideerd" noemen. Hoofdstuk 8 is natuurlijk heel sterk. Hieruit blijkt niet alleen uw uitermate grote ervaring, maar het doet wat voorafgaat ook leven. Een hele prestatie.

Wouter Hasekamp, managing partner bij Qhuba:
Het AMORT-systeem reflecteert onze manier van programmamanagement van input tot implementatie, en is de eerste die doelstellingen combineert via architectuur en strategische IT-processen voor het verhuizen naar een flexibele Cloud en het behoudt van controle.'

Bestel ook andere boeken van CIOforum

Enkele andere boeken die u kunt bestellen zijn Nederlands of Engelstalig en zijn bedoeld voor schoolleiders, medewerkers, IT-managers en architecten. De boeken bevatten tips, concepten en checklists die waardevol zijn voor uw management en dagelijkse operationele handelingen.

Handboek Privacy en IT

Auteur: Robert Zondervan. Nu ook te bestellen via Amazon: ISBN-13, 978-1724306920, €21.40, Nederlandstalige paperback:

Het handboek toont de huidige en toekomstige IT-situatie van een voorbeeldschool, die naar de Cloud migreert. Het handboek toont de practische impact die de privacywet (AVG/GDPR) heeft. De inhoud bevat kleurcategoriën over onderwerpen en doelgroepen:

 • Wit: IT-beleid
 • Blauw: Impact van de AVG / GDPR
 • Oranje: Impact op ouders en leerlingen
 • Groen: Impact op docenten
 • Roze: Impact op onderwijs ondersteunend personeel en leidinggevenden

TOGAF & COBIT Light

Auteur: Robert Zondervan. Nu ook te bestellen via Amazon: ISBN-13, 978-1534603448, €28.60 ($29.99), Engelstalige paperback en Kindle eBook:

De architecture development lifecycle van TOGAF, gebaseerd op Requirementsmanagement, en het good practices framework van COBIT en ITIL zijn gecombineerd in hapklare begrijpelijke brokken met veel tips en checklists uit de praktijk. Het resultaat van dertig jaar ervaring in continue service verbetering, met focus op de belangrijkste succesfactoren, is het AMORT-systeem:

5 PRAKTISCHE STAPPEN VOOR REALISATIE VAN DE BESTE IT-INVESTERING IN EEN PAAR DAGEN

 • Zorg dat IT meerwaarde biedt
 • Voorkom dat IT onacceptabele risico's neemt
 • Zorg voor de meest efficiënte processen en bouwstenen
 • Profiteer van Cloud en managed services

RFP datacenter hosting

Auteur: Robert Zondervan. Nu leverbaar, $24,99:

Veel organisaties maken de afweging om hun inhouse datacenter op te doeken en gebruik te maken van de diensten van een managed datacenter provider in combinatie met cloudservices. Om niet iedere organisatie opnieuw het wiel te laten uitvinden, schreef Robert Zondervan het boek ‘RFP Datacenterhosting, filled in case template for Best Value Procurement’.

Het boek biedt een template voor een RFP die is gebaseerd op een mix aan eisen: prijs, kwaliteit van de dienstverlening en het overhevelen van medewerkers naar de dienstverlener. De template dwingt organisaties die inschrijven op de RFP hun antwoorden zo te formuleren dat deze onderling goed vergelijkbaar zijn. Want alleen wanneer je meetbare requirements gebruikt kun je vergelijken welke leverancier de beste prijs/kwaliteitverhouding levert.

Zondervan heeft het RFP-document in een periode van tien jaar ontwikkeld, op basis van vele prestatie-inkoopprojecten die hij begeleidde. Zijn lessen en de adviezen van CIOforum zijn in de template verwerkt.

Bent u betrokken bij datacentermigratieprojecten, dan is dit boek een handige tool. Het is te bestellen via Amazon en Createspace, voor $24.99, inclusief btw, exclusief verzendkosten:

Shared IT-directeur

CIOforum biedt u een shared IT Directeur, een Chief Information Officer "CIO", aan als een service, een IT-klankbord zonder dat u de overhead heeft van iemand in loondienst.

CIOforum biedt abonnementsvormen met variatie in kwartaal tot wekelijkse meetings waarbij u profiteert van first opinion en snelle kennisopbouw over uw organisatie.